Studia Podyplomowe Informatyka − Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

UWAGA:

Studia w roku akademickim 2018/19 nie odbędą się.

Zapraszamy na inne nasze studia podyplomowe.

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe umożliwiające poszerzenie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania.

Studia te są adresowane do osób, które pragną rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę informatyczną. Dotyczą metod i narzędzi inżynierii oprogramowania. Zawierają przedmioty dotyczące metodyki programowania obiektowego, programowania internetowego, inżynierii wymagań oprogramowania, integracji aplikacji, baz danych, hurtowni danych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, administracji i zarządzania systemami komputerowymi a także inżynierii wiedzy. Szczególny nacisk położony będzie również na zarządzanie projektami informatycznymi, a w szczególności dużymi przedsięwzięciami IT. Podstawową formą zajęć są wykłady oraz zajęcia bezpośrednie przy komputerze. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z długoletnim stażem oraz doświadczeni konsultanci z firmy CTPartners S.A.. Nasi prowadzący łączą zatem wysokie kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne z umiejętnościami praktycznymi uzyskanymi w wielu czołowych projektach IT w Polsce.


Studia podyplomowe są organizowane przez Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej przy współpracy z firmą CTPartners S.A..