Studia Podyplomowe Informatyka − Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

Informacje ogólne

Organizatorzy:

Studia podyplomowe "Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania" są organizowane przez Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej przy współpracy z firmą CTPartners S.A..

CTPartners S.A. jest wiodącą polską firmą zajmującą się szkoleniami i konsultingiem w dziedzinie szeroko rozumianej informatyki.

Charakterystyka:

Studia adresowane sa do osób, które pragną rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę informatyczną. Studia dotyczą metod i narzędzi inżynierii oprogramowania. Zawierają przedmioty dotyczące metodyki programowania obiektowego, inżynierii wymagań oprogramowania, integracji aplikacji, baz danych, hurtowni danych, programowania internetowego, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, administracji i zarządzania systemami komputerowymi a także bezpieczeństwa systemów komputerowych. Szczególny nacisk położony jest również na zarządzanie projektami informatycznymi, a w szczególności dużymi przedsięwzięciami IT. Podstawową formą zajęć są wykłady oraz zajęcia przy komputerze. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z długoletnim stażem oraz doświadczeni konsultanci z firmy CTPartners S.A. Nasi prowadzący łączą zatem wysokie kwalifikacje pedagogiczne i merytoryczne z umiejętnościami praktycznymi uzyskanymi w wielu czołowych projektach IT w Polsce.

Studia umożliwiają poszerzenie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania.

Studia trwają 2 semestry, w pierwszym semestrze prowadzonych jest 6 przedmiotów w ilości po 16 godzin, w drugim 4 przedmioty po 16 godzin i jeden – 20 godzinny. Łączna liczba godzin to 180. Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej.

Dodatkowo każdy student otrzymuje dyplomy potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach "Zarządzanie projektami" i "Hurtownie danych" z firmy CTPartners S.A. oraz nielimitowany dostęp do MSDN AA.

Opłata:

Opłata za studia podyplomowe wynosi 6800zł płatne w 2 ratach: w październiku i w lutym, po 3400zł

Brak opłaty wpisowej. Pierwszą ratę wpłaca się po zakwalifikowaniu na studia.

Miejsce zjazdów:

Wszystkie zajęcia odbywają się w Gmachu Elektrotechniki na terenie centralnym Politechniki Warszawskiej. Informacje jak nas znaleźć w zakładce Kontakt

Zajęcia prowadzone są w sali komputerowej, gdzie każdy słuchacz ma do dyspozycji własny komputer.