Studia Podyplomowe Informatyka − Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

Wymagania

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe (wymóg ustawowy - przyjmowani będą jedynie absolwenci szkół wyższych - magisterskich, inżynierskich i licencjackich) i posiadać ogólną wiedzę z dziedziny informatyki w zakresie programowania.

Pożądana jest podstawowa znajomość dowolnego obiektowego języka programowania (np. Java, C++ lub C#).

Dokumenty Studiów Podyplomowych

  1. Regulamin Studiów Podyplomowych
  2. Zarządzenie o tworzeniu Studiów Podyplomowych