Studia Podyplomowe Informatyka − Metody i narzędzia inżynierii oprogramowania

System zjazdów

Zajęcia odbywają się średnio jeden raz w miesiącu (sobota - 8 godzin, niedziela - 8 godzin).

Zaliczenie studiów

Uczestnicy studiów muszą zaliczyć poszczególne przedmioty (zaliczenia są w formie projektów lub krótkich testów) oraz zdać egzamin końcowy.

Każdy uczestnik studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej z oceną końcową wyliczaną zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Politechniki Warszawskiej oraz dyplomy potwierdzające uczestnictwo w kursach "Zarządzanie projektami" i "Hurtownie danych" z firmy CTPartners S.A.

System organizacji zajęć

Każdy przedmiot obejmuje 16 lub 20 godzin zajęć (wykład + zajęcia przy komputerze)

Zajęcia przeprowadzane są blokowo, zwykle po 2 przedmioty dziennie z godzinną przerwą pomiędzy nimi i pięciominutowymi przerwami po każdej godzinie lekcyjnej (45 minutach).

 

Przedmiot 1 8:15 - 9:00  
Zajęcia
 
9:00 - 9:05 Przerwa
9:05 - 9:50  
Zajęcia
 
9:50 - 9:55 Przerwa
9:55 - 10:40  
Zajęcia
 
10:40 - 10:45 Przerwa
10:45 - 11:30  
Zajęcia
 
 
Duża przerwa
 
11:30 - 12:30  
Duża przerwa
 
Przedmiot 2 12:30 - 13:15  
Zajęcia
 
13:15 - 13:20 Przerwa
13:20 - 14:05  
Zajęcia
 
14:05 - 14:10 Przerwa
14:10 - 14:55  
Zajęcia
 
14:55 - 15:00 Przerwa
15:00 - 15:45  
Zajęcia
 
15:45 - 15:50 Przerwa
15:50 - 16:35  
Zajęcia (opcjonalnie - ZAI)